MENU

Alone - Jackson Wang 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

拉過無數遍的鈎
還是一個人在走
聽過無數遍的話
對我說過的會實現嗎 (Already know)


Alone - Jackson Wang 「เนื้อเพลง」

拉過無數遍的鈎
還是一個人在走
聽過無數遍的話
對我說過的會實現嗎 (Already know)
時間過的太快 You think I don't know what is right
可以接受傷害 可以接受失敗
I can just let it go, oh yeah

[Pre-Chorus]
腳步一路走在黑暗裡
Walking all alone
182 I feel my enemies
但我繼續走

[Chorus]
這一路上就我一個人
雖然經常覺得有點冷
已經習慣自己一個人
每次趴在地上相信 I can walk again
這一路上就我一個人 雖然心裡覺得有點疼
已經習慣自己一個人
每次趴在地上相信 I can walk again
[Verse 2]
燒的沒什麼感覺 自己的影子也說累了


面對一切但還是快樂
有天我不在 希望還有人記得
開始慢慢的接受
也許你喜歡的不是我
屬於我的不會放手
冷漠的離開就走

[Pre-Chorus]
腳步一路走在黑暗裡
Walking all alone
182 I feel my enemies
但我繼續走

[Chorus]
這一路上就我一個人
雖然經常覺得有點冷
已經習慣自己一個人
每次趴在地上相信 I can walk again
這一路上就我一個人 雖然心裡覺得有點疼
已經習慣自己一個人
每次趴在地上相信 I can walk again

---------------

Lāguò wúshù biàn de gōu


háishì yīgè rén zài zǒu
tīngguò wúshù biàn dehuà
duì wǒ shuōguò de huì shíxiàn ma (Already know)
shíjiānguò de tài kuài You think I don't know what is right
kěyǐ jiēshòu shānghài kěyǐ jiēshòu shībài
I can just let it go, oh yeah

[Pre-Chorus]
jiǎobù yīlù zǒu zài hēi'àn lǐ
Walking all alone
182 I feel my enemies
dàn wǒ jìxù zǒu

[Chorus]
zhè yīlùshàng jiù wǒ yīgè rén
suīrán jīngcháng juédé yǒudiǎn lěng
yǐjīng xíguàn zìjǐ yīgè rén
měi cì pā zài dìshàng xiàng xìn I can walk again
zhè yī lùshàng jiù wǒ yīgè rén suīrán xīnlǐ juédé yǒudiǎn téng
yǐjīng xíguàn zìjǐ yīgè rén
měi cì pā zài dìshàng xiàng xìn I can walk again
[Verse 2]
shāo de méishénme gǎnjué zìjǐ de yǐngzi yě shuō lèile
miàn duì yīqiè dàn háishì kuàilè
yǒu tiān wǒ bùzài xīwàng hái yǒurén jìdé


kāishǐ màn man de jiēshòu
yěxǔ nǐ xǐhuān de bùshì wǒ
shǔyú wǒ de bù huì fàngshǒu
lěngmò de líkāi jiù zǒu

[Pre-Chorus]
jiǎobù yī lù zǒu zài hēi'àn lǐ
Walking all alone
182 I feel my enemies
dàn wǒ jìxù zǒu

[Chorus]
zhè yī lùshàng jiù wǒ yīgè rén
suīrán jīngcháng juédé yǒudiǎn lěng
yǐjīng xíguàn zìjǐ yīgè rén
měi cì pā zài dìshàng xiàng xìn I can walk again
zhè yī lùshàng jiù wǒ yīgè rén suīrán xīnlǐ juédé yǒudiǎn téng
yǐjīng xíguàn zìjǐ yīgè rén
měi cì pā zài dìshàng xiàng xìn I can walk again


Alone - Jackson Wang 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย


ดึงนับครั้งไม่ถ้วนเบ็ด
ยังคงเดินคนเดียว
ผมเคยได้ยินมันนับครั้งไม่ถ้วน
จะสิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริง (รู้อยู่แล้วว่า)
เวลาผ่านไปเร็วเกินไปคุณคิดว่าผมไม่ทราบว่าสิ่งที่ถูกต้อง


สามารถรับอันตรายสามารถยอมรับความล้มเหลว
ฉันสามารถให้มันไปใช่

[Pre-Chorus]
เดินทุกทางในที่มืด
เดินคนเดียวทั้งหมด
182 ผมรู้สึกว่าศัตรูของข้าพระองค์
แต่ฉันเก็บไป

[Chorus]
ฉันคนเดียวไปพร้อมกัน
ถึงแม้ว่าผมมักจะรู้สึกเย็นเล็กน้อย
ฉันใช้อยู่คนเดียว
เวลาที่ฉันนอนอยู่บนพื้นดินและทุกคนเชื่อว่าฉันสามารถเดินได้อีกครั้ง
ฉันเพียงคนเดียวที่อยู่บนท้องถนน แต่ฉันรู้สึกเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหัวใจของฉัน
ฉันใช้อยู่คนเดียว
เวลาที่ฉันนอนอยู่บนพื้นดินและทุกคนเชื่อว่าฉันสามารถเดินได้อีกครั้ง
[Verse 2]
มันให้ความรู้สึกอะไรที่จะเผาไหม้และเงาของฉันบอกว่าฉันเหนื่อย
ทุกอย่างที่ใบหน้า แต่ยังคงมีความสุข
ผมจะออกไปวันหนึ่งหวังว่าคนที่จะจำ
เริ่มต้นที่จะยอมรับอย่างช้าๆ
บางทีคุณอาจจะไม่ชอบฉัน
ฉันจะไม่ปล่อยให้ไป
ฝากเอาใจใส่[Pre-Chorus]
เดินทุกทางในที่มืด
เดินคนเดียวทั้งหมด
182 ผมรู้สึกว่าศัตรูของข้าพระองค์
แต่ฉันเก็บไป

[Chorus]
ฉันคนเดียวไปพร้อมกัน
ถึงแม้ว่าผมมักจะรู้สึกเย็นเล็กน้อย
ฉันใช้อยู่คนเดียว
เวลาที่ฉันนอนอยู่บนพื้นดินและทุกคนเชื่อว่าฉันสามารถเดินได้อีกครั้ง
ฉันเพียงคนเดียวที่อยู่บนท้องถนน แต่ฉันรู้สึกเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหัวใจของฉัน
ฉันใช้อยู่คนเดียว
เวลาที่ฉันนอนอยู่บนพื้นดินและทุกคนเชื่อว่าฉันสามารถเดินได้อีกครั้ง