MENU

Mood (Remix) 24kGoldn & Justin Bieber (Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei) 「Lời bài hát」

Woah! JB, JB! Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah


Mood (Remix) 24kGoldn & Justin Bieber (Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei) 「Lời bài hát」

Woah! JB, JB! Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah
Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah

[Verse 1: Justin Bieber]
You've been in a mood, you've been givin' hella attitude
What I gotta do to get through to ya?
I can never lose you


Baby spend a night out on the town like we used to
We could sit around, watch funny shit on YouTube
I know at times I can have a couple screws loose
I'm tryna connect to your body, girl, like it's Bluetooth
You know what I mean, you know what I need

[Pre-Chorus: iann dior]
We play games of love to avoid the depression
We been here before and I won't be your victim
[Chorus: 24kGoldn]
Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah


Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah

[Verse 2: 24kGoldn]
Yeah, I got J.B. and J.B., you know the bitches goin' crazy
Number one song in the world, so now she wanna date me
Where I'm from, people like me don't make it in the mainstream
What's with the attitude? Baby, tell me why you hating
We fuss and fight, you get into moods
Argue all night, what we supposed to do?
Can't make things right, so I'm on the move
Guess it's safe to say[Pre-Chorus: iann dior, iann dior & 24kGoldn]
We play games of love to avoid the depression
We been here before and I won't be your victim

[Chorus: 24kGoldn & J Balvin]
Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah
Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah (Latino gang, J Balvin, man)


[Verse 3: J Balvin]
Baby, ya estoy cansado de tu bipolaridad, yah-yah-yeh
Deja ya de estar peleando sin una necesidad
Valórame, bebé, yo
Con ese humor nadie te aguantará
¿Quién te entiende? Si conmigo no te falta na'
Cógela suave, ma', porque esta bomba explotará
Si te saco el genio no vuelvo a frotar tu lámpara
Y listo, te dejé en visto
Pero fue porque estaba grabando mi disco
Y tú pensando que yo estaba en la disco
Deja de pelear, que la pasamos más rico

[Chorus: 24kGoldn]


Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah
Why you always in a mood? Fuckin' 'round, actin' brand new
I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool
Baby, I ain't playing by your rules
Everything look better with a view, yeah


Mood (Remix) 24kGoldn & Justin Bieber (Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Chà! JB, JB! Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng
Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới


Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng

[Câu 1: Justin Bieber]
Bạn đã có tâm trạng, bạn đang có thái độ givin 'hella
Tôi phải làm gì để vượt qua được bạn?
Tôi không bao giờ có thể mất bạn
Baby dành một đêm trên thị trấn như chúng ta đã từng
Chúng ta có thể ngồi xung quanh, xem những trò hài hước trên YouTube
Tôi biết đôi khi tôi có thể bị lỏng vài con vít
Tôi đang tryna kết nối với cơ thể của bạn, cô gái, giống như nó là Bluetooth
Bạn biết tôi muốn nói gì, bạn biết tôi cần gì


[Pre-Chorus: iann dior]
Chúng tôi chơi trò chơi tình yêu để tránh trầm cảm
Chúng tôi đã ở đây trước đây và tôi sẽ không là nạn nhân của bạn
[Điệp khúc: 24kGoldn]
Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng
Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng

[Câu 2: 24kGoldn]


Vâng, tôi có J.B. và J.B., bạn biết đấy, lũ chó cái phát điên
Bài hát số một trên thế giới, vì vậy bây giờ cô ấy muốn hẹn hò với tôi
Tôi đến từ đâu, những người như tôi không làm nó nổi tiếng
Có gì với thái độ? Em yêu, hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn ghét
Chúng tôi ồn ào và chiến đấu, bạn có tâm trạng
Tranh luận suốt đêm, chúng ta phải làm gì?
Không thể làm cho mọi thứ đúng, vì vậy tôi đang di chuyển
Đoán nói là an toàn

[Pre-Chorus: iann dior, iann dior & 24kGoldn]
Chúng tôi chơi trò chơi tình yêu để tránh trầm cảm
Chúng tôi đã ở đây trước đây và tôi sẽ không là nạn nhân của bạn

[Hợp xướng: 24kGoldn & J Balvin]


Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng
Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có chế độ xem, vâng (băng đảng Latino, J Balvin, người đàn ông)
[Câu 3: J Balvin]
Baby, ya estoy canado de tu bipolaridad, yah-yah-yeh
Deja ya de estar peleando sin una necesidad
Valórame, bebé, yo
Con ese hài hước nadie te aguantará
¿Quién te entiende? Si conmigo no te falta na '


Cógela suave, ma ', porque esta bomba exploretará
Si te saco el genio no vuelvo a frotar tu lámpara
Y listo, te dejé en visto
Pero fue porque settinga grabando mi disco
Y tú penando que yo settinga en la disco
Deja de pelear, que la pasamos más rico

[Điệp khúc: 24kGoldn]
Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt
Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng
Tại sao bạn luôn có tâm trạng? Fuckin 'vòng, actin' thương hiệu mới
Tôi không cố gắng nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng hãy cố gắng chơi nó thật tuyệt


Em yêu, anh không chơi theo luật của em
Mọi thứ trông đẹp hơn khi có góc nhìn, vâng