MENU

WAP - Cardi B (Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei) 「Lời bài hát」

****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house (Hol' up)


WAP - Cardi B (Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei) 「Lời bài hát」

****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house (Hol' up)
I said certified freak, seven days a week
Wet and gushy, make that pullout game weak, woo (Ah)

[Chorus: Cardi B]
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, you dealin' with some wet and gushy
Bring a bucket and a mop for this wet and gushy
Give me everything you got for this wet and gushy


[Verse 1: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Beat it up, baby, catch a charge
Extra large and extra hard
Put this cookie right in your face
Swipe your nose like a credit card
Hop on top, I wanna ride
I do a kegel, I'm kinda wild
Look at my mouth, look at my thighs
This water is wet, come take a dive
Tie me up like I'm surprised
Let's roleplay, I'll wear a disguise
I want you to park that big Mack truck right in this little garage
Make me dream, make a stream
Out in public, make a scene


I don't cook, I don't clean
But let me tell you how I got this ring (Ayy, ayy)
[Verse 2: Megan Thee Stallion]
Gobble me, swallow me, drip down the side of me (Yeah)
Quick, jump out 'fore you let it get inside of me (Yeah)
I tell him where to put it, never tell him where I'm 'bout to be (Huh)
I'll run down on him 'fore I have a (Ayy) runnin' me (Pow, pow, pow)
Talk your sh–, bite your lip (Yeah)
Ask for a car while you ride that (Ah) (While you ride that)
You really ain't never gotta (Mwah) him for a thang (Yeah)
He already made his mind up 'fore he came (Ayy, ah)
Now get your boots and your coat for this wet and gushy (Ah, ah, ah)
He bought a phone just for pictures of this wet and gushy
Pay my tuition just to kiss me on this wet and gushy (Mwah, mwah, mwah)


Now make it rain if you wanna see some wet and gushy (Yeah, yeah)

[Verse 3: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Look, I need a hard hitter, need a deep (Ah)
Need a Henny drinker, need a (Woo) smoker
Not a garter snake, I need a king cobra
With a hook in it, hope it lean over
He got some money, then that's where I'm headed
Cookie A1 just like his credit
He got a beard, well, I'm tryna wet it
I let him (Mmm), now he diabetic
I don't wanna (Mmm), I wanna (Woo)
I wanna (Ah), I wanna (Sco')
I want you to touch (Touch that, huh) that swing in the back of my


My talk game is fire, (Dasani) Dasani
It's goin' in dry and it's comin' out soggy
I ride on that thing like the cops is behind me (Yeah, ah)
The way that I spit and now he tryna sign me, woo
[Verse 4: Megan Thee Stallion]
Your honor, I'm a freak, handcuffs, leashes
Switch my wig, make him feel like he cheatin'
Put him on his knees, give him somethin' to believe in
Never lost a fight, but I'm lookin' for a beatin' (Ah)
In the food chain, I'm the one that eat ya
If he ate my (Ah), he's a bottom-feeder
Big D stand for big demeanor
I could make ya bust before I ever meet ya
If it don't hang, then he can't bang


You can't hurt my feelings, but I like pain
If he (Ew) me and ask "Whose is it?"
When I ride the (Yeah), I'ma spell my name, ah

[Chorus: Cardi B]
Yeah, yeah, yeah
Yeah, you dealin' with some wet and gushy
Bring a bucket and a mop for this wet and gushy
Give me everything you got for this wet and gushy
Now from the top, make it drop, that's some wet and gushy
Now get a bucket and a mop, that's some wet and gushy
I'm talkin' wap, wap, wap, that's some wet and gushy
Macaroni in a pot, that's some wet and gushy, huh


[Outro: Al "T" McLaran]
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house
There's some ****** in this house


WAP - Cardi B (Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei) 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

****** Trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này


Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này (Hol 'up)
Tôi đã nói rằng kỳ lạ được chứng nhận, bảy ngày một tuần
Ẩm ướt và ẩm ướt, làm cho trò chơi kéo đó yếu đi, woo (Ah)

[Hợp xướng: Cardi B]
Vâng vâng vâng vâng
Vâng, bạn đối phó với một số ướt và ẩm ướt
Mang theo một cái xô và một cây lau nhà cho ẩm ướt và nhiều bùn này
Hãy cho tôi tất cả những gì bạn có cho cái ẩm ướt và ẩm ướt này

[Câu 1: Cardi B & Megan Thee Stallion]
Đánh nó đi cưng, bắt tội
Cực lớn và cực kỳ cứng


Đặt ngay cái bánh quy này vào mặt bạn
Vuốt mũi của bạn như thẻ tín dụng
Nhảy lên trên, tôi muốn đi xe
Tôi tập kegel, tôi hơi hoang dã
Nhìn vào miệng tôi, nhìn vào đùi của tôi
Nước này ướt, hãy lặn xuống
Trói tôi như thể tôi ngạc nhiên
Hãy nhập vai, tôi sẽ mặc đồ cải trang
Tôi muốn bạn đậu chiếc xe tải Mack lớn đó ngay trong nhà để xe nhỏ này
Làm cho tôi mơ ước, tạo một dòng suối
Ra ngoài nơi công cộng, tạo cảnh
Tôi không nấu ăn, tôi không dọn dẹp
Nhưng để tôi cho bạn biết làm thế nào tôi có được chiếc nhẫn này (Ayy, ayy)
[Câu 2: Megan Thee Stallion]


Hãy nuốt tôi, nuốt tôi, nhỏ xuống bên hông tôi (Yeah)
Nhanh lên, nhảy ra ngoài trước khi bạn để nó vào bên trong tôi (Yeah)
Tôi nói với anh ấy nơi đặt nó, không bao giờ nói cho anh ấy biết tôi sẽ ở đâu (Hả)
Tôi sẽ chạy xuống với anh ta 'trước khi tôi có (Ayy) runnin' tôi (Pow, pow, pow)
Nói chuyện với sh–, cắn môi (Ừ)
Yêu cầu một chiếc xe trong khi bạn đi xe đó (À) (Trong khi bạn đi xe đó)
Bạn thực sự không bao giờ phải (Mwah) anh ấy cho một thang (Yeah)
Anh ấy đã quyết định trước khi anh ấy đến (Ayy, ah)
Bây giờ lấy ủng và áo khoác của bạn cho cái ướt và ẩm này (Ah, ah, ah)
Anh ấy mua một chiếc điện thoại chỉ để chụp những bức ảnh ướt át và ẩm ướt này
Trả học phí của tôi chỉ để hôn tôi trên cái ướt át và ẩm ướt này (Mwah, mwah, mwah)
Bây giờ hãy làm mưa nếu bạn muốn thấy một chút ẩm ướt và có bọt (Yeah, yeah)

[Câu 3: Cardi B & Megan Thee Stallion]


Nghe này, tôi cần một người đánh mạnh, cần một cái sâu (À)
Cần một người uống Henny, cần một người hút thuốc (Woo)
Không phải rắn hổ chúa, tôi cần rắn hổ mang chúa
Với một cái móc trong đó, hy vọng nó nghiêng qua
Anh ấy có một số tiền, sau đó đó là nơi tôi hướng tới
Cookie A1 giống như tín dụng của anh ấy
Anh ta có râu, à, tôi thử làm ướt nó
Tôi để anh ấy (Mmm), giờ anh ấy bị tiểu đường
Tôi không muốn (Mmm), tôi muốn (Woo)
Tôi muốn (Ah), tôi muốn (Sco ')
Tôi muốn bạn chạm vào (Chạm vào đó, huh) xích đu ở phía sau của tôi
Trò chơi nói chuyện của tôi là lửa, (Dasani) Dasani
Nó khô đi và nó sũng nước
Tôi đi trên thứ đó như cảnh sát đang ở phía sau tôi (Vâng, ah)


Cái cách mà tôi đã khạc nhổ và bây giờ anh ấy thử ký tôi, thật tuyệt
[Câu 4: Megan Thee Stallion]
Danh dự của bạn, tôi là một kẻ quái dị, còng tay, dây xích
Đổi bộ tóc giả của tôi, làm cho anh ấy cảm thấy như anh ấy cheatin '
Đặt anh ấy trên đầu gối của mình, cho anh ấy chút gì đó để tin tưởng vào
Không bao giờ thua trong một cuộc chiến, nhưng tôi đang tìm kiếm một beatin '(Ah)
Trong chuỗi thức ăn, tôi là người ăn ya
Nếu anh ta ăn (Ah) của tôi, anh ta là kẻ ăn bám
Big D đại diện cho phong thái lớn
Tôi có thể làm cho bạn phá sản trước khi tôi gặp bạn
Nếu nó không treo, thì anh ta không thể đập
Bạn không thể làm tổn thương tình cảm của tôi, nhưng tôi thích đau
Nếu anh ấy (Ew) tôi và hỏi "Của ai?"
Khi tôi đi xe (Yeah), tôi đánh vần tên của mình, ah[Hợp xướng: Cardi B]
Yeah yeah yeah
Vâng, bạn đối phó với một số ướt và ẩm ướt
Mang theo một cái xô và một cây lau nhà cho ẩm ướt và nhiều bùn này
Hãy cho tôi tất cả những gì bạn có cho cái ẩm ướt và ẩm ướt này
Bây giờ từ phía trên, làm cho nó rơi xuống, đó là một số ướt và bùn
Bây giờ lấy một cái xô và một cây lau nhà, đó là một số ướt và ẩm ướt
Tôi đang nói chuyện với wap, wap, wap, đó là một số ẩm ướt và ẩm ướt
Macaroni trong chậu, hơi ướt và có bọt, huh

[Outro: Al "T" McLaran]
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này


Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này
Có một số ****** trong ngôi nhà này