MENU

ไม่แคร์ · WxveWxrp 「เนื้อเพลง」

ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์คนอย่างเธอ
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนอย่างเธอ
ลูกแงลูกแงเธอชอบเอาแต่ใจ
อู้แวร์อู้แวร์เธอมันเด็กจะตาย


ไม่แคร์ · WxveWxrp 「เนื้อเพลง」

ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์คนอย่างเธอ
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนอย่างเธอ
ลูกแงลูกแงเธอชอบเอาแต่ใจ
อู้แวร์อู้แวร์เธอมันเด็กจะตาย

ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์คนอย่างเธอ
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนอย่างเธอ
ลูกแงลูกแงเธอชอบเอาแต่ใจ
อู้แวร์อู้แวร์เธอมันเด็กจะตาย

จะให้ทำยังไงก็เธอนั้นพูดไม่ฟัง
กลับบ้านไปวันนี้ไปถามแม่เองแล้วกัน
โคตรน่าเบื่อชิบหายเธอเป็นแบบนี้ประจำ


เอาเป็นว่าเลิกกันดีไหมก็เห็นเธอพูดทุกวัน
ก็เห็นเธอพูดทุกวัน ก็เห็นเธอพูดทุกวัน
ก็เห็นเธอพูดประจำ

เธอมันร้ายเกิน เหมือนไม่มีหัวใจ
ฉันไม่ได้เมิน ก็อย่างที่พูดไป
เจ้าบ่ฟังควม ละสิให้เฮ็ดจั๋งได๋
มาอ้ายสิเว้าให้ฟังว่าเจ้าเป็นจั๋งได๋

กะเจ้าบอกบ่ฟังละไผอยากสิเว้านำ
เฮ็ดโตปานเด็กน้อยบอกปานได๋กะบ่ฟัง
สิเฮ็ดหยังกะเฮ็ดบ่ถามผู้ได๋จักคำ
อ้ายคิดยากแท้เด้ ก็ย้อนว่าเจ้าหละนาง


ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์คนอย่างเธอ
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนอย่างเธอ
ลูกแงลูกแงเธอชอบเอาแต่ใจ
อู้แวร์อู้แวร์เธอมันเด็กจะตาย

ไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร์คนอย่างเธอ
แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนอย่างเธอ
ลูกแงลูกแงเธอชอบเอาแต่ใจ
อู้แวร์อู้แวร์เธอมันเด็กจะตาย