MENU

Streets - Doja Cat 「Текст」 - Български превод by Sanderlei

I've been goin' through some things (Oh)
I struggle with my inner man (Yeah, yeah)
I hustle, I'll do what I can to get this money
Blaq Tuxedo


Streets - Doja Cat 「Текст」

I've been goin' through some things (Oh)
I struggle with my inner man (Yeah, yeah)
I hustle, I'll do what I can to get this money
Blaq Tuxedo
Don Dada on the, Don Dada on the beat

[Chorus]
Like you, like you
Like you, ooh
I found it hard to find someone like you
Like you, like you
Send your location, come through


[Post-Chorus]
I can't sleep no more
In my head, we belong
And I can't be without you
Why can't I find no one like you?
I can't sleep no more
In my head, we belong
And I can't be without you
Why can't I find no one like you?

[Verse 1]
Baby, we tried to fight it
We all been there some days
Thought I needed something else


And acted like I was okay
We just had to work it out
And baby, I needed space
Ain't nobody 'round here on your level
You're so far away
You're pouring your heart out
I'm acting like I knew
You held me so down
So down I never grew, oh
I tried to find out
When none of them came through
And now I'm stuck in the middle
And baby had to pull me out, oh
[Chorus]


Like you, like you
Like you, ooh
I found it hard to find someone like you
Like you, like you
Send your location, come through (Yeah)

[Verse 2]
Damn papa, you a rare breed, no comparing
And it's motherfuckin' scary
Tryna keep him 'cause I found him
Let a ho know I ain't motherfuckin' sharing
I could take you to the parents, then to Paris
Plan a motherfuckin' wedding
You the type I wanna marry (Yeah) and keep you merry


I'll put the ring on when you ready
We play our fantasies out in real life ways and
No Final Fantasy, can we end these games though?
You give me energy, make me feel lightweight (Woo)
Like the birds of a feather, baby (Woo)
We real life made for each other (Woo)
And it's hard to keep my cool
When other bitches tryna get with my dude and
When other chickens tryna get in my coop
'Cause you're a one in a million
There ain't no man like you
[Chorus]
Like you, like you
Like you, ooh


I found it hard to find someone like you
Like you, like you
Send your location, come through

[Post-Chorus]
I can't sleep no more
In my head, we belong
And I can't be without you
Why can't I find no one like you?
I can't sleep no more
In my head, we belong
And I can't be without you
Why can't I find no one like you?


Streets - Doja Cat 「Текст」 - Български превод by SanderleiПреживявах някои неща (О)
Боря се с вътрешния си човек (да, да)
Бъркам, ще направя каквото мога, за да получа тези пари
Blaq смокинг
Дон Дада на ритъма, Дон Дада на ритъма

[Припев]
Като теб, като теб
Като теб, ох
Трудно ми беше да намеря някой като теб
Като теб, като теб
Изпратете местоположението си, заповядайте

[След хор]


Не мога да спя повече
В главата ми принадлежим
И не мога без теб
Защо не мога да намеря никой като теб?
Не мога да спя повече
В главата ми принадлежим
И не мога без теб
Защо не мога да намеря никой като теб?

[Стих 1]
Скъпа, опитахме се да се преборим
Всички бяхме там няколко дни
Мислех, че имам нужда от нещо друго
И се държах така, сякаш бях добре


Просто трябваше да го решим
И скъпа, имах нужда от пространство
Тук на твоето ниво няма никой
Толкова си далеч
Изливаш сърцето си
Държа се така, както знаех
Ти ме държеше толкова надолу
Така че никога не съм нараствал, о
Опитах се да разбера
Когато никой от тях не дойде
И сега съм заседнал в средата
И бебето трябваше да ме извади, о
[Припев]
Като теб, като теб


Като теб, ох
Трудно ми беше да намеря някой като теб
Като теб, като теб
Изпратете местоположението си, заповядайте (Да)

[Стих 2]
По дяволите татко, ти рядка порода, без сравнение
И това е страшно майчино
Опитай се да го задържиш, защото го намерих
Нека един хо знае, че не съм дяволски споделям
Бих могъл да те заведа при родителите, после в Париж
Планирайте майчината сватба
Вие сте от типа, за който искам да се оженя (да) и да ви държа весели
Ще сложа пръстена, когато сте готови


Ние играем нашите фантазии в реални начини и
Няма Final Fantasy, можем ли да прекратим тези игри?
Ти ми даваш енергия, караш ме да се чувствам лек (Woo)
Като птици от перо, скъпа (Woo)
Ние реалния живот, създаден един за друг (Woo)
И е трудно да запазя хладнокръвие
Когато други кучки се опитват да се свържат с моя пич и
Когато други пилета се опитват да влязат в кошарата ми
Защото ти си един на милион
Няма мъж като теб
[Припев]
Като теб, като теб
Като теб, ох
Трудно ми беше да намеря някой като теб


Като теб, като теб
Изпратете местоположението си, заповядайте

[След хор]
Не мога да спя повече
В главата ми принадлежим
И не мога без теб
Защо не мога да намеря никой като теб?
Не мога да спя повече
В главата ми принадлежим
И не мога без теб
Защо не мога да намеря никой като теб?