MENU

ANTONIA x ToTo H - Typhoon 「Текст」 - Български превод by Sanderlei

Look at what you made me do
Can’t get you out of my dreams
Sky’s a brighter shade of blue
My heart, beatin’ differently


ANTONIA x ToTo H - Typhoon 「Текст」

Look at what you made me do
Can’t get you out of my dreams
Sky’s a brighter shade of blue
My heart, beatin’ differently

It’s attraction that I can’t explain
So I guess it must be destiny

all my la- all my la
all my la - ah a
All of my life
I’ve been waitin’ for your love
ain’t no la - ain’t no la


ain’t no la - ah a
Ain’t no la lie
Baby I can’t get enough
Your perfume is the
air I need

You’re a typhoon
But I’m breathless
When you’re with me
all my la- all my la
all my la - ah a
All of my life
I’ve been waitin’ for your love


Как да не може така?
До мен е застанала само една.
Правя така, че да може да каже сама:
Бях ти дума, дума, думала!
Има ли те?
Не те намирам вече, май?Къде Ли Сме
Погубих мен за тебе,
казах ти: Ела!
Но няма нужда.
Помниш ли кога си ми думала?


ANTONIA x ToTo H - Typhoon 「Текст」 - Български превод by Sanderlei


Вижте какво ме накара да направя
Не мога да те измъкна от мечтите ми
Sky е по-ярък нюанс на синьото


Сърцето ми, бие по различен начин

Това е привличане, което не мога да обясня
Така че предполагам, че трябва да е съдба

цялото ми ла- цялото ми ла
всички мои ла - ах а
Целият ми живот
Чаках твоята любов
ain't no la - ain't no la
ain't no la - ah a
Не е лъжа
Скъпа, не мога да се наситя
Вашият парфюм е


въздух, от който се нуждая

Ти си тайфун
Но съм без дъх
Когато си с мен
цялото ми ла- цялото ми ла
всички мои ла - ах а
Целият ми живот
Чаках твоята любов

Как да не може така?
До мен е застанала само една.
Правя така, че да можеш да кажеш сама:
Бях ти дума, дума, думала!


Има ли те?
Не те намирам вечерта, май? Къде Ли Сме
Погубих мен за теб,
казах ти: Ела!
Но няма нужда.
Помниш ли кога си ми думала?