MENU

Dagen Før - Volbeat 「Låttexter Åland」 - Svensk översättning (Åland)

See the world by design
But there's hope for a miracle
Do you feel satisfied?
There’s no roses without a thorn


Dagen Før - Volbeat 「Låttexter Åland」

See the world by design
But there's hope for a miracle
Do you feel satisfied?
There’s no roses without a thorn

[Verse 2: Michael Poulsen]
Now the curtain is burned
Let the sunshine be your guide
Fly away, it's your turn
To embrace your second life

[Chorus: Stine Bramsen]
Dagen før var alting


Som en sommerflirt
Og i morgen er endelig
Whoa-oh-oh-oh-oh
Dagen før var alting
Som en sommerflirt
Og i morgen er endelig

[Verse 3: Stine Bramsen]
'Cause the cave that you see
Breathes the darkness that you hold
Now let go of your fear
You don't need it anymore

[Verse 4: Michael Poulsen]


Freedom is your design
And the oxygen of the soul
Feeling blessed and divine
Does it all now feel like home?

[Chorus: Stine Bramsen]
Dagen før var alting
Som en sommerflirt
Og i morgen er endelig
Whoa-oh-oh-oh-oh
Dagen før var alting
Som en sommerflirt
Og i morgen er endelig


[Instrumental Break]

[Bridge: Stine Bramsen & Michael Poulsen]
If we never change
Then how can we grow and ever live?
Love is always able to
Awaken the soul and leave the blues
There is calmness to
A life lived in quiet gratitude
The waiting has brought a little pain
But nothing compared to what I've gained

[Chorus: Stine Bramsen & Michael Poulsen]
Dagen før var alting


Som en sommerflirt
Og i morgen er endelig
Whoa-oh-oh-oh-oh
Dagen før var alting
Som en sommerflirt
Og i morgen er endelig


Dagen Før - Volbeat 「Låttexter Åland」 - Svensk översättning (Åland)


Se världen med design
Men det finns hopp om ett mirakel
Känner du dig nöjd?
Det finns inga rosor utan torn

[Vers 2: Michael Poulsen]
Nu bränns gardinen


Låt solskenet vara din guide
Flyga bort, det är din tur
Att omfamna ditt andra liv

[Chorus: Stine Bramsen]
Dagen innan var allting
Som en sommarflört
Och imorgon är äntligen
Whoa-oh-oh-oh-oh
Dagen innan var allting
Som en sommarflört
Och imorgon är äntligen

[Vers 3: Stine Bramsen]


Orsaka grottan som du ser
Andas det mörkret som du håller
Låt nu din rädsla
Du behöver inte längre

[Vers 4: Michael Poulsen]
Frihet är din design
Och själens syre
Känner sig välsignad och gudomlig
Känner allt nu som hemma?

[Chorus: Stine Bramsen]
Dagen innan var allting
Som en sommarflört


Och imorgon är äntligen
Whoa-oh-oh-oh-oh
Dagen innan var allting
Som en sommarflört
Och imorgon är äntligen

[Instrumental Break]

[Bro: Stine Bramsen & Michael Poulsen]
Om vi ​​aldrig ändras
Hur kan vi växa och någonsin leva?
Kärlek kan alltid
Väcka själen och lämna bluesen
Det är lugnt att


Ett liv bodde i tyst tacksamhet
Väntan har medfört lite smärta
Men ingenting jämfört med vad jag har fått

[Chorus: Stine Bramsen & Michael Poulsen]
Dagen innan var allting
Som en sommarflört
Och imorgon är äntligen
Whoa-oh-oh-oh-oh
Dagen innan var allting
Som en sommarflört
Och imorgon är äntligen