MENU

Happier Than Ever (LYRIC) Billie Eilish - Vertaling Afrikaans (Liedlirieke)

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true


Happier Than Ever (LYRIC) Billie Eilish (Liedlirieke)

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true

[Verse 1]
Give me a day or two to think of something clever
To write myself a letter
To tell me what to do, mm-mm
Do you read my interviews?
Or do you skip my avenue?
When you said you were passin' through
Was I even on your way?


I knew when I asked you to (When I asked you to)
Be cool about what I was tellin' you
You'd do the opposite of what you said you'd do (What you said you'd do)
And I'd end up more afraid
Don't say it isn't fair
You clearly weren't aware that you made me miserable
So if you really wanna know

[Chorus]
When I'm away from you (When I'm away from you)
I'm happier than ever (Happier than ever)
Wish I could explain it better (Wish I could explain it better)
I wish it wasn't true, mm-mm


[Verse 2]
You call me again, drunk in your Benz
Drivin' home under the influence
You scared me to death, but I'm wastin' my breath
Cause you only listen to your fuckin' friends
I don't relate to you
I don't relate to you, no
Cause I'd never treat me this shitty
You made me hate this city

[Verse 3]
And I don't talk shit about you on the internet
Never told anyone anything bad
Cause that shit's embarrassing, you were my everything


And all that you did was make me fuckin' sad
So don't waste the time I don't have
And don't try to make me feel bad
I could talk about every time that you showed up on time
But I'd have an empty line 'cause you never did
Never paid any mind to my mother or friends
So I shut 'em all out for you 'cause I was a kid

[Outro]
You ruined everything good
Always said you were misunderstood
Made all my moments your own
Just fuckin' leave me alone


Happier Than Ever (LYRIC) Billie Eilish - Vertaling Afrikaans (Liedlirieke)Wanneer ek van jou weg is
Ek is gelukkiger as ooit
Wens ek kon dit beter verduidelik
Ek wens dit was nie waar nie

[Vers 1]
Gee my 'n dag of twee om te dink aan iets slim
Om myself 'n brief te skryf
Om my te vertel wat om te doen, mm-mm
Lees jy my onderhoude?
Of slaan jy my laan oor?
Toe jy gesê het jy was verby
Was ek selfs op pad?
Ek het geweet toe ek jou gevra het (toe ek jou gevra het)


Wees koel oor wat ek vir jou gesê het
Jy sal die teenoorgestelde doen van wat jy gesê het jy sal doen (wat jy gesê het jy sal doen)
En ek sal meer bang wees
Moenie sê dit is nie regverdig nie
Jy was duidelik nie bewus daarvan dat jy my ongelukkig gemaak het nie
So as jy regtig wil weet

[Koor]
Wanneer ek van jou weg is (wanneer ek van jou weg is)
Ek is gelukkiger as ooit (gelukkiger as ooit)
Wens ek kon dit beter verduidelik (wens ek kon dit beter verduidelik)
Ek wens dit was nie waar nie, mm-mm

[Vers 2]


Jy noem my weer, dronk in jou Benz
Drivin 'tuis onder die invloed
Jy het my doodgeskiet, maar ek is my asem
Omdat jy net na jou fokken vriende luister
Ek het nie met jou verband nie
Ek hou nie van jou nie, nee
Want ek sal my nooit hierdie skelm behandel nie
Jy het my laat haat hierdie stad

[Vers 3]
En ek praat nie op jou op die internet nie
Het nooit iemand iets vertel nie
Want dat Shit se verleentheid is, jy was my alles
En alles wat jy gedoen het, was om my hartseer te maak


Moet dus nie die tyd mors wat ek nie het nie
En probeer nie om my sleg te laat voel nie
Ek kon praat oor elke keer wat jy betyds opgedaag het
Maar ek het 'n leë lyn, want jy het nooit gedoen nie
Het nooit gedink aan my ma of vriende nie
So ek het alles uitgeroep vir jou, want ek was 'n kind

[Outro]
Jy het alles goed verwoes
Het altyd gesê jy is verkeerd verstaan
Het al my oomblikke jou eie gemaak
Net fuckin 'laat my alleen