MENU (X)

FIKI - CHUPKI V KRUSTA - English Translation (Lyrics)

Фики - Чупки в кръста ♪ Skibidibop Yes Yes Yes...♪ | Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop! Yes, yes, yes, yes, shtib
Shtib shtibidi dip, shtidibidi! W, W, W, W, yes, yes, yes, yes
Ако има някой, да се покаже. От чупки в кръста да се размаже
Най-яката в Инстаграма. Е с мене под юргана. Ах, писано. Вижте я само

by Sanderlei Silveira - 05/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


FIKI - CHUPKI V KRUSTA (Lyrics)

Фики - Чупки в кръста ♪ Skibidibop Yes Yes Yes...♪ | Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop! Yes, yes, yes, yes, shtib
Shtib shtibidi dip, shtidibidi! W, W, W, W, yes, yes, yes, yes
Ако има някой, да се покаже. От чупки в кръста да се размаже
Най-яката в Инстаграма. Е с мене под юргана. Ах, писано. Вижте я само

Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop
Yes, yes, yes, yes, shtib
Shtib shtibidi dip, shtidibidi
W, W, W, W, yes, yes, yes, yes

Силикони, хиалурони
Всяка вечер по купони
Красиво тяло на богиня
Тази вечер ти си героиня

Силикони, хиалурони
Всяка вечер по купони
Красиво тяло на богиня
Тази вечер ти си героиня

Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop
Yes, yes, yes, yes, shtib
Shtib shtibidi dip, shtidibidi
W, W, W, W, yes, yes, yes, yes

Харча си парите, карам си колите
Всичките завои, взимам ги с вратитеЕлате ми на старта
4, 16 винтила
Черното BMW
Е кошмара на всички
Е кошмара на всички

Всички сме топ, топ, топ, топ, топ гъзари
Топа на топа са си наш'те дами
Завъртете до долу, до долу, до долу ханша
Искам да ви е готино на всички в бранша
Всички сме топ, топ, топ, топ, топ гъзари
Топа на топа са си наш'те дами
Завъртете до долу, до долу, до долу ханша
Искам да ви е готино на всички в браншаВсички сме топ, топ, топ, топ, топ гъзари
Топа на топа са си наш'те дами
Завъртете до долу, до долу, до долу ханша
Искам да ви е готино на всички в бранша


FIKI - CHUPKI V KRUSTA - English Translation (Lyrics)


Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop! Yes, yes, yes, yes, shtib
Shtib shtibidi dip, shtidibidi! W, W, W, W, yes, yes, yes, yes
If there is someone, let them show themselves. From bangs in the waist to blur
The best on Instagram. It's with me under the duvet. Ah, written. Just look at her

Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop
Yes, yes, yes, yes, shtib
Shtib shtibidi dip, shtidibidi


W, W, W, W, yes, yes, yes, yes

Silicones, hyaluronics
Partying every night
Beautiful body of a goddess
Tonight you are a heroine

Silicones, hyaluronics
Partying every night
Beautiful body of a goddess
Tonight you are a heroine

Trrr, shtibidi dop, dop, dop, dop, dop
Yes, yes, yes, yes, shtib


Shtib shtibidi dip, shtidibidi
W, W, W, W, yes, yes, yes, yes

I spend my money, I drive my cars
All the turns, I take them with the doors
Come to my start
4, 16 screws
The black BMW
It's everyone's nightmare
It's everyone's nightmare

We're all top, top, top, top, top assholes
The top of the top are our ladies
Turn your hips down, down, down


I want everyone in the industry to have a good time
We're all top, top, top, top, top assholes
The top of the top are our ladies
Turn your hips down, down, down
I want everyone in the industry to have a good time

We're all top, top, top, top, top assholes
The top of the top are our ladies
Turn your hips down, down, down
I want everyone in the industry to have a good time