MENU (X)

Shervin Hajipour - Baraye (Lyrics)

شروین - برای | برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون
برای تغییر مغز ها که پوسیدن

by Sanderlei Silveira - 08/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Shervin Hajipour - Baraye (Lyrics)

شروین - برای | برای توی کوچه رقصیدن
برای ترسیدن به وقت بوسیدن
برای خواهرم خواهرت خواهرامون
برای تغییر مغز ها که پوسیدن
برای شرمندگی برای بی‌پولی
برای حسرت یک زندگی معمولی
برای کودک زباله گرد و آرزوهاش
برای این اقتصاد دستوری
برای این هوای آلوده
برای ولیعصرو درختای فرسوده
برای پیروزو احتمال انقراضش
برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه
برای گریه‌های بی‌وقفه


برای تصویر تکرار این لحظه
برای چهره‌ای که میخنده
برای دانش آموزها برای آینده
برای این بهشت اجباری
برای نخبه‌های زندانی
برای کودکان افغانی
برای این همه برای غیر تکراری
برای این همه شعارهای توخالی
برای آوار خانه‌های پوشالی
برای احساس آرامش
برای خورشید پس از شبای طولانی
برای قرص‌های اعصاب و بی‌خوابی
برای مرد میهن آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود


برای زن زندگی آزادی
برای آزادی
برای آزادی
برای آزادی