MENU (L)

מיתר רובין - 20 שעות ביום (מילים)

אני מרוסקת בתוך שלולית של דיכאון מנסה ליצור דמיון ,
שישכיח את הכאב המסובך הזה לפחות ,
זה לא עובר לי ,
היום אני יוצרת כותבת בפתקים מילים טובות חלקן פחות ,

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


מיתר רובין - 20 שעות ביום (מילים)

אני מרוסקת בתוך שלולית של דיכאון מנסה ליצור דמיון ,
שישכיח את הכאב המסובך הזה לפחות ,
זה לא עובר לי ,
היום אני יוצרת כותבת בפתקים מילים טובות חלקן פחות ,
אבל יודעת שהרגש הוא מבין אותי לפחות , זה לא שבא לי ,
לראות אותך היום , להיות על הפרופיל שלך 20 שעות ביום ,
לדעת שההיא מגיבה לך לב אדום ,
זה לא נראה לי ,

כותבת בפתקים את הרגשות ,
לא רוצה עוד לחכות ,
לבנאדם הזה שיעשה לי טוב ,
כותבת בפתקים את הרגשות ,


לא רוצה עוד לחכות לבנאדם הזה שיעשה לי טוב לפתוח ,
רגש זה קרוב , אלוהים שיעזור אני ,
נזכרת בכל פעם שכתבת לילה טוב

ועכשיו צריכה קצת מנוחה,
לשבת בגינה על איזה שאכטה מרוחה ,
להסתכל אל השמיים לחכות איזה יומיים ועדיין לא קיבלתי הודעה ממך ,
אתה לא יודע כמה אני שונאת את כל הבלאגן ואת הדרמה ,
אל תשחק אותה איזה בחור בא מלמעלה ,
מה בסך הכל ביקשתי ?

לראות אותך היום להיות על הפרופיל שלך עשרים שעות ביום ,
לדעת שההיא מגיבה לך לב אדום ,
זה לא נראה לי ,כותבת בפתקים את הרגשות ,
לא רוצה עוד לחכות ,
לבנאדם הזה שיעשה לי טוב ,
כותבת בפתקים את הרגשות ,
לא רוצה עוד לחכות לבנאדם הזה שיעשה לי טוב לפתוח ,
רגש זה קרוב , אלוהים שיעזור אני ,
נזכרת בכל פעם שכתבת לילה טוב

תראי אותי היום חזרתי למרכז אחרי שנתיים בדרום ,
מיצית את כולם פתאום החלטת לחזור ,
זה לא נורמלי,

כותבת בפתקים את הרגשות ,


לא רוצה עוד לחכות ,
לבנאדם הזה שיעשה לי טוב ,
כותבת בפתקים את הרגשות ,
לא רוצה עוד לחכות לבנאדם הזה שיעשה לי טוב לפתוח ,
רגש זה קרוב , אלוהים שיעזור אני ,
נזכרת בכל פעם שכתבת לילה טוב